HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3682
ime H., Imbro
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Vlastel. Thurn i Taxisa, Šumarija Cerje / u Černiku Thurn i Taxisa u Lekeniku

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3682)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM