HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID369
ime C., Mijo
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /369)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu počeo je raditi 1944, a 1974. radio je u Šumariji Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM