HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3692
ime H., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, lugar
      Kot. šumarije Drežnik

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3692)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Drežnik


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM