HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3719
ime I., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vukovar

                                                                IZBOR      (lug1905/3719)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM