HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3722
ime I., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rakovac (Karlovac) / Kot. šumarije Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3722)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rakovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM