HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3727
ime J., Šimun
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Ludbreg / z.z. Kr. kot. oblasti Ludbreg

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3727)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ludbreg


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM