HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3731
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1905/3731)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM