HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3737
ime J., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1905/3737)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM