HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3745
ime J., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Drežnik

                                                                IZBOR      (lug1905/3745)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Drežnik


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM