HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3752
ime J., Stjepan
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1905/3752)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM