HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3753
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rača / Kot. šumarije Rača

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3753)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM