HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3765
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Korenica / Kot. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3765)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Korenica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM