HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3773
ime J., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Djakovo

                                                                IZBOR      (lug1905/3773)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Djakovo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM