HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3779
ime J., Božo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1905/3779)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM