HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID3789
ime J., Stjepan  - pl.
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Plem. obćine Turovopolje, ŠU Vel. Gorica / Nadlugarije Vel. Gorica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3789)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Gorica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM