HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3815
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Perušić / Kot. šumarije Otočac / ŠU Vrhovine

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3815)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM