HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3825
ime K., Rade
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Vališselo (Cetingrad)

                                                                IZBOR      (lug1905/3825)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vališselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM