HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID3841
ime K., Janoš
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa Eltza, Šumarija Šarengrad

                                                                IZBOR      (lug1905/3841)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Šarengrad


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM