HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3855
ime K., Jovan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1905/3855)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM