HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3864
ime K., Dane
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Sv. Rok / Kr. drž. šumumarije Gospić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3864)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sv. Rok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM