HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3868
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Vinkovci / Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3868)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM