HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3869
ime K., Jovan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/3869)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM