HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3873
ime K., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/3873)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM