HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3884
ime K., Michailo
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Mrkopalj

                                                                IZBOR      (lug1905/3884)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM