HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3886
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, nadlugar
      Kot. šumarije Ivanjska / Kot. šumarije Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3886)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanjska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM