HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3892
ime K., Ivan  - lug
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Vlast. Thurn i Taxisa, Šumarija Jurjevac / na Pešćenici, Thurn i Taxisa u Lekeniku

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3892)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jurjevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM