HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3895
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar
      vlastel. T. Pejačevića, Šum. uprava Našice / Vlastel. grofa Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3895)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM