HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3898
ime K., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar - pisar, lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Trnjani / Kot. šumarije Podvinje / ŠU Slav. Brod

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3898)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM