HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3900
ime K., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, lugar
      Kot. šumarije Dvor / Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3900)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM