HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3917
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Otočac / Kot. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3917)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM