HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3927
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Vlastel. Schaunburg-Lippe, Šum. kot. Virovitica / ŠU Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/3927)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Virovitica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM