HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3934
ime K., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar II. razreda, službeni lugar
      Kr. kot. oblasti Požega / Kot. šumarije Cerna / ŠU Slav. Brod

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3934)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Požega


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM