HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3935
ime K., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Daruvar / Kr. kot. oblasti Daruvar

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3935)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Daruvar


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM