HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3946
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/3946)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM