HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3948
ime K., Vid
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Krasno

                                                                IZBOR      (lug1905/3948)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM