HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID3951
ime K., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/3951)   IZMJENE         ISPIS



lokacija



  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM