HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3955
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Gola

                                                                IZBOR      (lug1905/3955)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gola


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM