HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3971
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Sokolovac / Kr. drž. šumarije Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3971)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM