HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID398
ime C., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /398)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Joze i Ružice rođ. Vujević. Osnovnu kolu završio je u Trnavi, a Srednju šum. u Ilidži. Od 1989. radi kao pom. revirnika u Lovištu Mačkovac – Kujnjak, Šum. Đakovo. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Đakovo. Živi u Dragotinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM