HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3991
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1905/3991)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM