HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3993
ime K., Janko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Thurn i Taxisa, Šumarija Pešćenica

                                                                IZBOR      (lug1905/3993)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pešćenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM