HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3999
ime L., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Oriovac

                                                                IZBOR      (lug1905/3999)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM