HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4001
ime L., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Krasno / Kot. oblasti Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4001)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM