HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4012
ime L., Luka
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. šumarije Karlobag / ŠU Ivanovo Selo

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/4012)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM