HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4027
ime L., Luka
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar, lugar
      Vlastel. T.Pejačevića, Šum. uprava Našice / Vlastel. grofa T. Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4027)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM