HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4029
ime L., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Varaždin

                                                                IZBOR      (lug1905/4029)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


1Istraživanja o specifičnoj težini i utezanju slavonske hrastovine, Glasnik za šum. pokuse, knj. 8(1942), 61-135.
2Pogreške drveta, Hrvatska enciklopedija, sv.5, Zagreb, 1945, 306-307.
3Upotreba drveta, Hrvatska enciklopedija, sv.5, Zagreb, 1945, 307-309.
4Najnoviji načini upotrebe drveta, Hrvatska enciklopedija, sv.5, Zagreb, 1945, 310-315.
5Zaštita drveta, Hrvatska enciklopedija, sv.5, Zagreb, 1945, 310-316.
6De Loofhoutproduktie in Jugoslavia, Houzthandel, Schiedamm, Nizozemska, 1951, 17, 160-162.
7Drvo, prikaz tehnoloških karakteristika drveta, Opća enciklopedija, sv.2, Zagreb, 1959, 397-404.
8Izvještaj o studiju u SAD po programu tehničke pomoći ICA, Washington, D.C., USA, rukopis, 36 str. predano Odjelu za tehničku pomoć u Zagrebu, 1960.
9Izvještaj o radu specijalnog sastanka za korišćenje drva sitnih dimenzija, sastanak u organizaciji ECE/FAO, Komitet za drvo, Ženeva, 1961, rukopis, 69 str., predan Udruženju drvne industrije Jugoslavije, Beograd
10Izvještaj o tehničkoj i kemijskoj analizi običnog bora iz sastojine (kulture) i iz livade (s I. Opačić), rukopis, 20 str, predano Institutu za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb,1961.
11Mišljenje o radnji Prof.dr.J.Hribara “Iz problematike sušenja drvene građe” rukopis, 14 str, izrađeno za Jug. akademiju znanosti i umjetnosti u Zagrebu, predano 8. veljače 1962.
12The development and the present state of the production of sawn timber, referat na seminaru FAO, Zagreb, 24.IX – 17.X.1963.
13Šumarska enciklopedija II, Zagreb, 1963.
14Međunarodna konferencija o tehnologiji drva, Drvna industrija, 14(1963), 9-10, 155 i 14(1963), 11-12, 180-186.
15Prof.dr.Eric A.Anderson u Zagrebu, Drvna industrija, 15(1964), 11-12, 208.
16Fizička i mehanička svojstva bagremovine (sa S. Bađun i S. Govorčin), Bilten ZIDI, 12(1984), 5, 14-54.

  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM