HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4031
ime L., Dragutin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Rujevac / nadšumar, Kr. drž. šumarije Rujevac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4031)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rujevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM