HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4048
ime L., Ilija
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Rajevoselo / Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4048)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM