HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4052
ime M., Luka
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, lugar
      Kot. šumarije Dubica / Kot. šumarije Dubica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4052)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dubica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM