HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4059
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
podlugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Sinac / ŠU Vrhovine

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/4059)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM